Cayra

Cayra 0.9.5

Ułatw sobie pracę dzięki kolorowym mapom myśli

— Wydajność —